Fyone

En sildig sort, som giver store rundovale og velformede knolde. Har et middel stivelsesindhold på 19-20%, samt et højt knoldudbytte. Sorten tilhører den ”nye generation” af skimmelresistente sorter, som er rigtige stærke mod skimmel i toppen. For at beskytte resistensen, samt tage højde for det naturlige fald i resistensen hen over sæsonen, bør den alligevel behandles mod skimmel i den sidste halvdel af sæsonen, dog med reduceret dosis. Der bør desuden behandles mod bladplet, da sorten ikke har høj modstandskraft mod denne sygdom. Fyone har en forholdsvis hurtig topvækst og får en dækkende opretstående top, og bør ikke gødes for kraftigt. Er forholdsvis langsom til at blive skinfast, hvilket gør sorten mindre lageregnet så den bør leveres direkte i den sidste del af sæsonen. 

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 635
Stivelse % 19,1
Stivelse hkg/ha 122
Antal forsøg 5

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 680
Stivelse % 19,6
Stivelse hkg/ha 133
Antal forsøg 6
Første/Seneste forsøgsår 2021/2023

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 705
Stivelse % 19,9
Stivelse hkg/ha 141
Antal forsøg 4
Første/Seneste forsøgsår 2018/2023

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 6
Lageregnet 4*
Sildighed
8
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 220
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 180
N-niveau JB 5, kg N/ha 130
Tørkefølsomhed
6*
Topvækst 7
Topskimmel 9
Knoldskimmel 8

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Manglende resistens mod nematoder og brok gør at sorten kun bør anvendes i sunde sædskifter.

* = Bygger på få erfaringer.

 

Nematoderesistens
Ro 1 -
Ro 2 -
Ro 3 -
Ro 4 -
Pa 1
Pa 2 -
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 -
Brok 6 3
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Rund oval
Skind Gul
Kødfarve Lysegul
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Lys-violet
Antal knolde Medium
Virus Y Medium
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante
Antal optællinger af knoldantal
Første/Seneste optællingsår

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning
Risiko for gengroning

 

Lageregenskaber
Spirehvile
Optimal lagertemperatur
Behov for forvarmning

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Agrico. Sortsrepræsentant: AKV-Langholt

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.