Saprodi

Saprodi er en nyere sen sort fra hollandske Semagri. Sorten har de seneste år vundet en stor andel af det dyrkede areal i Holland. Udbyttet er højt og sorten har fuld nematode- og brokresistens. Sorten har desuden høj tolerance overfor nematoder. Saprodi kan dyrkes på alle jordtyper. Sorten har et tyndt skind for en stivelsessort og skal derfor behandles meget forsigtigt. Lagring kræver dog at kartoflerne er helt skindfaste, tørre og optaget forsigtigt. Sorten er følsom overfor bakterieangreb i marken og hygiejne og håndtering bør derfor være i top. Giver et stort knoldudbytte af ovale og gulkødet knolde med et middel stivelsesindhold. Har en middelresistens på topskimmel. Selvom Saprodi ikke har en hurtig fremspiring, har den en rigtig god ukrudtskonkurrence med en god opret top, som hurtig bliver bred, og de nuværende dyrkningserfaringer viser en god tørketolerance og robusthed i marken.

Saprodi kan bruges til direkte levering i den senere del af sæsonen, og mellem og langtidslagring frarådes.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 582
Stivelse % 21,2
Stivelse hkg/ha 123
Antal forsøg 66

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 658
Stivelse % 20,6
Stivelse hkg/ha 136
Antal forsøg 5
Første/Seneste forsøgsår 2018/2020

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 660
Stivelse % 21,3
Stivelse hkg/ha 141
Antal forsøg 3
Første/Seneste forsøgsår 2018/2020

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 2
Fremspiring 6
Lageregnet 4
Sildighed
7
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 230
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 190
N-niveau JB 5, kg N/ha 150
Tørkefølsomhed
7
Topvækst 8
Topskimmel 6
Knoldskimmel 7

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Middelhøjt kvælstofbehov, som med fordel kan deles med ca. 70 % ved lægning og den resterende mængde i juni/juli måned.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 9
Ro 3 9
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 9
Pa 3 9
Tolerance overfor nematoder Høj tolerance

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 9
Brok 6 9
Brok 8 9
Brok 18 9

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

 

Knoldegenskaber
Knoldform Oval
Skind Gul
Kødfarve Lysegul
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y Medium-høj
Bladrulle virus Medium-høj

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Saprodi sætter et middelhøjt antal runde og ensartede knolde. Der skal være fokus på skånsom optagning, tørring og generel hygiejne ved håndtering. Den er rimeligt spiretræg, og kan derfor godt opbevares uden køl, men gerne på et godt ventileret lager. Saprodi har en top, som er meget opret, bliver hurtig bred, og derfor lukker den godt af for ukrudtet. Den kan vækststandses med mekaniske løsninger. Være opmærksom på at Saprodi har et forholdsvist tyndt skind, og den tager lang tid om at blive helt skindfast.

Det anbefales generelt ikke at lave egen opfomering af Saprodi.

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 12
Antal optællinger af knoldantal 74
Første/Seneste optællingsår 2017/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 60.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 70
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 55

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Middel

 

Lageregenskaber
Spirehvile 7
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

 

Forædler: Semagri. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.