Saturna

Dyrkning lykkedes bedst i sunde sædskifter, og der skal være opmærksomhed på gødningstilførslen herunder magnesium, da det er en sort som viser tydelige tegn på magnesiummangel. Saturna kræver en god vandforsyning og tåler ikke at løbe tør for vand. Saturna har resistens mod nematoder af typen Ro1 og broktype 1. Saturna er modtagelig for rust overført med Mop-top virus og for virus Y, og har en middel modtagelighed for skimmel. Saturna har en lysegul kødfarve og uensartede knolde. Den har gode lageregenskaber og bruges meget til lagring på pulverfabrikken.

 

Gns. seneste 5 års forsøgsdata
Kartofler hkg/ha 461
Stivelse % 17,0
Stivelse hkg/ha 78
Antal forsøg 51

Udbyttedata kommer fra KMC’s afprøvning af nye kartoffelsorter til stivelse og pulver/flakes ved Arnborg. Ligeledes indgår data fra afprøvning af fremavlspartierne. Data er beregnet som løbende gennemsnit op til 5 år.

 

Sortsforsøg Arnborg/Sdr. Jylland (200 kg N, JB 1)
Kartofler hkg/ha 527
Stivelse % 17,8
Stivelse hkg/ha 93
Antal forsøg 9
Første/Seneste forsøgsår 2010/2014

 

Sortsforsøg Dronninglund (200 kg N, JB 2)
Kartofler hkg/ha 466
Stivelse % 17,5
Stivelse hkg/ha 82
Antal forsøg 4
Første/Seneste forsøgsår 2010/2013

 

Dyrkningsegenskaber
Plantetal 3
Fremspiring 5
Lageregnet 9
Sildighed
3
N-niveau JB 1 & 3, kg N/ha 250
N-niveau JB 2 & 4, kg N/ha 220
N-niveau JB 5, kg N/ha 180
Tørkefølsomhed
2
Topvækst 5
Topskimmel 5
Knoldskimmel 8

Anbefalet plantetal: Gruppe 1 = 33-37.000 planter/ha, Gruppe 2 = 38-42.000 planter/ha, Gruppe 3 = 43-47.000 planter/ha

Fremspiring: 9 = hurtig fremspiring, 1 = langsom fremspiring.

Lageregenskaber: 9 = meget lageregnet, 1 = uegnet til lagring.

Sildighed: 9 = sen høst, 1= meget tidlig høst.

Tørkefølsomhed: 9 = mindst tørksefølsom (kan klare en tør periode og komme igang igen), 1 = mest tørkefølsom (tåler ikke en tør periode).

Topvækst: 9 = kraftig top 1 = lille top (har svært ved at lukke rækkerne).

Topskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på top, som naturligt aftager i alle sorter i forhold til den fysiologiske alder. Lav karakter lig med modtagelig).

Knoldskimmel: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens (Skimmelmodtagelighed på knold. Lav karakter lig med modtagelig).

 

 

Kommentar:

Saturna kræver ekstra kvælstof og en god vandforsyning. Kvælstoftilførslen bør deles med ca. 70 % ved lægning og den resterende mængde i juni/juli måned.

 

Nematoderesistens
Ro 1 9
Ro 2 -
Ro 3 -
Ro 4 9
Pa 1
Pa 2 2
Pa 3 -
Tolerance overfor nematoder -

Nemtatoderesistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens. For at bekæmpe nematoder skal sorten have karakteren 7 eller højere.

Tolerance overfor nematoder: Tolerance overfor nematoder i jorden. Høj tolerance lig med god evne til at gro og minimal udbyttenedgang. Lav tolerance lig med kraftig påvirkning af nematoder og stor udbyttenedgang.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Brokresistens
Brok 1 9
Brok 2 8
Brok 6 8
Brok 8 -
Brok 18 -

Brokresistens: 9 = fuld resistens, 0 = ingen resistens.

Kommentar:

- = Utilstrækkeligt grundlag for karaktergivning.

 

Knoldegenskaber
Knoldform
Skind Gul
Kødfarve
Øjendybde

 

Planteegenskaber
Toptype Opret
Blomsterfarve Hvid
Antal knolde
Virus Y
Bladrulle virus

Virus Y og bladrullevirus: Resistens overfor virus Y og bladrullevirus. Karakterer fra meget lav til meget høj resistens.

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

Saturna er en af de sorter, som er ret nem til produktion af læggekartofler. Den sætter et middelhøjt antal knolde, og den plejer at være rimelig hurtig til at nå den rigtige størrelse, og kan derfor vækststandses tidligt. Selve vækststandsningen plejer ikke give de store problemer i Saturna, da toppen er ret nem at slå ned. Den skal gødskes moderat til højt. Saturna er rimelig spiretræg, og kan derfor opbevares uden køl. 

 

Udbytteegenskaber
Gns. antal knolde/plante 12
Antal optællinger af knoldantal 42
Første/Seneste optællingsår 2018/2022

 

Dyrkningsegenskaber
Optimalt plantetal/ha 60.000
Optimalt N-niveau på JB 1 & 3, kg N/ha 90
Optimalt N-niveau på JB 2, 4 & 5, kg N/ha 70

 

Vækststandsning
Toppens egnethed til mekanisk vækststandsning Egnet
Risiko for gengroning Lav

 

Lageregenskaber
Spirehvile 7
Optimal lagertemperatur 5-6° C
Behov for forvarmning Bør forvarmes

Spirehvile: 9 = lang spirehvile, 1 = kort spirehvile

Kommentar:

Vær opmærksom på virus, specielt i egen opformering af læggekartofler.

 

Forædler: Agrico. Sortsrepræsentant: KMC.

Disclaimer – KMC Agro, løbende rådgivning på hjemmesiden
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger, som stilles til rådighed som de er og forefindes. KMC indestår ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden heraf, og materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.

Disclaimer – Sortsafprøvning
KMC stiller denne hjemmeside og indholdet herpå til rådighed for vederlagsfri brug. Hjemmesiden indeholder generelle anbefalinger og oplysninger om sortsafprøvning, som stilles til rådighed som de er og forefindes. Generelle anbefalinger og oplysninger er baseret på afgrænsede arealer og subjektive vurderinger og beskrivelser. KMC indestår derfor ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af sådanne generelle anbefalinger eller oplysninger, ligesom materialet kan indeholde fejl eller anbefalinger, som generelt eller i et konkret tilfælde ikke er hensigtsmæssig for brugeren af hjemmesiden at følge, og som i visse tilfælde kan være direkte uhensigtsmæssige at følge eller føre til økonomisk skade. De på hjemmesiden indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger i forhold til sorter og dyrkning er ikke udtryk for konkret rådgivning fra KMC’s side, og brugen af hjemmesiden etablerer ikke nogen aftalerelation mellem KMC og brugeren af hjemmesiden. Enhver anvendelse af de generelle anbefalinger og oplysninger på hjemmesiden i forhold til sortsafprøvning, sker derfor på brugerens eget ansvar og risiko, og brugeren kan i intet tilfælde rette økonomiske krav mod KMC som følge af lidte tab og skader, der er indtruffet som følge af brug af hjemmesiden eller anvendelse af de indeholdte generelle anbefalinger og oplysninger.