Gødskning – fosfor

Fosfor til fabrikskartofler


Der fjernes ca. 25-40 kg fosfor pr. ha i en fabrikskartoffelmark ved et normalt udbytte på ca. 500 hkg/ha, og normalt skal den mængde fosfor tilføres i dyrkningsåret.

Fosfortilstanden på de fleste danske landbrugsjorde er forholdsvis god, men det er vigtigt løbende at holde øje med sine fosfortal (P-tal) med jordprøver.

P-tal 0-2 2-4 4-6 >6
Fosfor kg/ha 60 50 40 30

Tabel 1. Vejledende fosformængder ud fra P-tal.

Fosfor (P) er en vigtig byggesten i omdannelsen af sukker til stivelse. Desuden har fosfor særlig betydning for rodudviklingen, men også knold- og bladdannelsen.

Fosfor binder sig hårdt til aluminium-, jern-, og calciumforbindelser, og bevæger sig derfor kun få millimeter i jorden. Derfor er det rødderne der skal finde fosfor, og en placering tæt på knolden, vil derfor i teorien øge tilgængeligheden af fosfor. Skal der tildeles større fosformængder, kan det være en god ide både at placere og bredsprede fosfor.


Udbringningsmetode og mængder
Der findes mange gode fosforkilder til at sikre en god fosfortilførsel. Organiske gødninger, med et højere fosforindhold, kan fint fungere som et godt supplement til handelsgødningsfosfor.

 
Figur 1. Fosforoptimum i stivelseskartofler ved forskellige mængder tripelsuperfosfat (TSP) og udbringningsmetode. Oversigt over landsforsøgene 2015-19, 9 forsøg. Klik her eller på billedet af søjlediagrammet for at se det i stor størrelse.


Der er over en 5-årig periode lavet 9 landsforsøg med tildeling af tripelsuperfosfat (TSP) i forhold til vurdering af udbringningsmetode og fosformængder. Figur 1 viser det største nettomerudbytte i led 4, hvor der er placeret 30 kg P/ha. Fosfor er placeret lidt under og lidt ved siden af læggeknolden.

Variationen i stivelsesudbytterne er ikke så stor mellem udbringningsmetoderne, men er mere påvirket af den tilførte mængde fosfor. Fosfortallene har lagt mellem 2,7 og 4,3 i forsøgene.

Ved at udlægge større mængder fosfor i læggerillen, er der risiko for at rødderne vokser videre ud i kammen, og derved ikke får udnyttet hele fosformængden. Overvejes denne udbringningsmetode, bør den kombineres med bredspredning, så rødderne kan finde fosfor længere ud i kammen.

Der er også gennemført forsøg med flydende fosforgødninger. I 2018 og 2019 har der været 3 forsøg med sammenligning af 10 kg P i flydende fosfor + 20 kg P i TSP bredspredt sammenlignet med 30 kg P i TSP bredspredt. Forsøgene har ikke vist signifikant udbytteforskel mellem udbringningsmetoderne. Fosforbejdsning er en mulighed ved anvendelse af flydende bejdseudstyr.

Vær opmærksom på at flydende fosforgødninger kan have lav pH.


Opsummering fosfor
Kartofler responderer godt på tilførsel af fosfor. Prioriter derfor fosfor til kartofler af bedriftens samlede fosforkvote, gerne op til 30-60 kg fosfor pr. ha. Andre afgrøder nedprioriteres dermed, men de efterfølgende afgrøder får gavn af et evt. overskud af fosfor.

Der er mindre forskel i udbringningsmetode, men der er en tendens til forbedret effekt ved placering af fosfor eller en kombination af fosfor i læggerillen og bredspredning.Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK