Gødskning – kalæium

Kalium til fabrikskartofler

Gødskning med kalium til stivelseskartofler er meget essentielt for et stort udbytte med et højt indhold af stivelse. I de senere år er tilførslen af kalium til fabrikskartofler gået op, og det er sket uden nedgang i stivelsesprocenten. Kalium er helt afgørende for energitransporten i kartoffelplanten, og derfor så betydende for udbyttepotentialet.

Der er en meget fin balance mellem tilførsel af kalium, udbytte og stivelsesindlejringen. Ved overforsyning af kalium, begrænses stivelsesindlejringen, og det totale stivelsesudbytte pr. hektar begynder at falde.

Derudover vil en overforsyning med kalium medfører, at optagelsen af magnesium og calcium begrænses, hvilket kan medføre mangel af disse næringsstoffer.

Hvad siger kaliumforsøgene?

Der er fra 2015-2017 lavet 3 forsøg med stigende mængder kalium og med to forskellige forhold mellem kalium og magnesium, og her har der været en klar udbyttestigning med stigende mængder kalium (160, 180, 220 kg K). Ligeledes er stivelsesprocenten ikke blevet påvirket negativt med stigende mængder tilført kalium i denne forsøgsserie.

For at understøtte anbefalingen for kaliumtilførsel til stivelseskartofler, blev der i 2019 igangsat en ny forsøgsserie til bestemmelse af kaliumoptimum. I Figur 1 er vist det beregnede kaliumoptimum plottet med det faktiske kaliumtal. Ud fra de nuværende forsøg ses en sammenhæng i et spring i kaliumtallet svarende til ca. 21 kg K. Det er meget tæt på de 25 kg K, som et kaliumtal er defineret ved.

Figur 1: Beregnet kaliumoptimum som funktion af kaliumtallet for 11 forsøg gennemført i 2014-2022
Ovenstående data understøtter KMC’s kalitabel i forhold til grundniveau og spring i kalital.. Klik her eller på billedet af kurven for at se det i stor størrelse.

Det er mere vigtigt at få justeret kaliumtildelingen til det forventede udbytteniveau, for netop at undgå en over/underforsyningssituation.

KMC’s kalitabel til fabrikskartofler

Tabellen angiver en vejledende kalitilførsel i kg kalium pr. ha til fabrikskartofler, opdelt efter jordtype (JB), forventet udbytteniveau og jordens kalital. Ved lav kalipris, f.eks. ved anvendelse af protamylasse, øges kalitilførslen med 10 %.

Klik her eller på billedet af tabellen for at se den i stor størrelse.

Vejledende kaliumtilførsel opdelt efter jordtype, forventet udbytte og jordens kalital. Klik her eller på billedet af tabellen for at se den i stor størrelse.

Forklaring til kalitabellen

  • Korrektion i forhold til jordtype: På JB1 er korrektionen sat til 0 kg K, men herfra sker der en gradvis reduktion pga. forventet større roddybde, hvor planten kan optage yderligere kalimængder, som ikke er indregnet i det aktuelle kalital målt i de øverste 20 cm.
  • Udbyttekorrektion: Der er indregnet en korrektion på 35 kg kali pr. 100 hkg kartofler.
  • Korrektion for kalital: Op til Kt 8 reguleres med 25 kg kali pr. Kt, ellers 15 kg kali pr. Kt. Mere lerede jordtyper har oftest et højere kalital, men derimod er det også vanskeligt at "tømme" hele jordpuljen, da kali er bundet til lerkolloiderne.

Opsummering kalium
Brug altid friske jordprøver til at tilpasse kaliumtildelingen til stivelseskartofler, hvilket på sandjord vil sige i perioden fra januar til april i det aktuelle forår. Især på lidt bedre jord kan kalitallet nemt variere fra Kt 6-20. Det betyder en stor forskel i tildelingen af kalium. Kalium er meget mobilt i jorden, og udvaskes derfor nemt, men har modsat også nemt ved at komme i kontakt med rødderne.

Ved tildelingen må man hellere give 10-15 kg kalium for meget, så planterne har tilstrækkeligt med kalium, som selvfølgelig skal være klorfri.

Ved produktion af pulverkartofler øges kalimængde med 10-15 % for bl.a. at sikre tilstrækkelig knold- og lagerstabilitet.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK